Sunday, December 21, 2008

Taking a zero is being a hero when...


لما ده يكون المنهج الدراسي!!!!!!!!!!...يا لها من علاقة متحضرة و جميلة مبنية علي التعارف و الحب و الإحترام المتبادلين و ...!!!!!!!!!!

لو كان هذا إعلان لطلب خادمة (مع رفضي لأن تكون مهنة بعض البشر خدمة آخرين) لكان فيه إنتقاص من قدرها و إهانة شديدة لها!!!!!!!!!!

الصور مهزورة لأن مرارتي إنفجرت أثناء تصويرها